ceturtdiena, 2012. gada 19. aprīlis

Kā pareizi rakstīt datumu
Pēdējos gados tiešsaistē norisinās karstas diskusijas par jautājumu, kā pareizi rakstīt datumu – ar atstarpēm vai bez.
Interesanti, ka izdevumos par latviešu valodas interpunkciju ir aplūkotas dažādas pieturzīmes un rakstuzīmes, bet atstarpes lietojums nav definēts – tas tiek pieņemts kā pats par sevi saprotams, gluži tāpat kā mēs liekam atstarpi, saīsināti rakstot lappusi „35. lpp.”, skaitu „3 gab.”, gadsimtu „18. gs.” un citus divu (vai vairāku) atsevišķu vārdu savienojumus.
Tādēļ piedāvāju piemērus, kā lietot punktus un atstarpes (un domuzīmes) datumos, iz pēdējo 15 gadu latviešu valodas gramatikas rokasgrāmatām, norādot lappusi, kurā interesenti tos var aplūkot.

Urževica, S. (2010) Rokasgrāmata latviešu valodā. Rīga: Zvaigzne ABC.
datums (22. lpp.): 1918. gada 18. novembrī
gads (17. lpp.): 1999. gada [dati]
gadi, ja vārds „gads” netiek lietots (21. lpp.): (1879–1880)
gadsimts (17. lpp.): 16. gs.
gadsimts pirms mūsu ēras (17. lpp.): 3. gs. p. m. ē.
gadu dekāde (21. lpp.): 19. gs. 70.–80. gados

Blinkena, A. (2009) Latviešu interpunkcija. Rīga: Zvaigzne ABC.
datums (368. lpp.): 2009. g. 2. decembrī
datums (368. lpp.): 23.12.2009. vai 2009.12.23.
gads (10. lpp.): 2007. gadā
gads, ja vārds „gads” netiek lietots (10. lpp.): 1949
gadsimts (10. lpp.): 16. gs.
gadsimts pirms mūsu ēras (10. lpp.): 7.–5. gs. p. m. ē.
gadu dekāde (15. lpp.): līdz pat 20. gadsimta 50. gadiem

Milzere, M., Pāvila, I. (2009) Praktiskā latviešu valoda. Rīga: Zvaigzne ABC.
datums (34. lpp.): 1927. gada 9. novembrī
gadsimts (9. lpp.): 10. gs.
gadsimts pirms mūsu ēras (9. lpp.): 10. gs. p. m. ē.
gadu dekāde (9. lpp.): kopš 20. gadsimta 90. gadiem

Ceplīte, B., Ceplītis, L. (1997) Latviešu valodas praktiskā gramatika. Rīga: Zvaigzne ABC.
datums (169. lpp.): 1990. gada 1. augustā

Tiem, kas attaisnojas, ka datumu raksta bez atstarpēm tāpēc, lai daļa no tā nepārlektu jaunā rindā, īsa pamācība, kā lietot Hard Space (jeb Non-breaking space):
1. uzrakstiet datumu bez atstarpēm: 2012.gada19.aprīlis;
2. novietojiet kursoru vietā, kur nepieciešama atstarpe;
3. pirms taustiņa Space spiešanas nospiediet un turiet taustiņus Ctrl un Shift (kombinācija Ctrl+Shift+Space);
4. atkārtojiet arī pārējās vietās.
Šādi rakstīts datums vai kāds cits nosaukums (piemēram, MS Office vai Lexus RX) rindas beigās nekad nesadalīsies.
Rakstā minētie nosacījumi par atstarpi aiz punkta attiecas arī uz tādām kombinācijām kā Nr. 1, Dr. Bērziņš, A. Ābele un citām.


2 komentāri: